Man kan inte annat än undra kring vilka motiv som driver Vägverket att lägga stora summor pengar på helsidesannonser i flera tidningar med syftet att förmå bilister att välja vinterdäck utan dubb. Nu har denna kampanj mött starka reaktioner från trafiksäkerhetsexperter som hävdar att Vägverket inte ska köra med skräckpropaganda i form av bilder på lungor och luftvägar. I DN hävdar Bertil Sanell & Halvard Nilsson att Vägverkets opinionsbildning grundar sig i fel fakta. Forskning från SMHI som visar att merparten av de skadliga PM2,5 partiklarna kommer från andra länder. Allt Om Motor är också kritiska till Vägverkets motstånd till dubbdäcken och citerar Thomas Sandström professor i lungmedicin vid Umeå universitetssjukhus: ”Det finns inga klara bevis för att partiklar från dubbdäck ökar dödligheten”. Enligt tidningen Motorföraren ger ett dubbdäck 45 procent kortare bromssträcka på is jämfört med ett odubbat däck.

Annonser

Bara 14 procent av 2011 års bilmodeller får godkänt i försäkringsbolaget Folksams test av både säkerhet och miljömässig hållbarhet. Bland de 46 bilmodeller som bedöms vara snåla och säkra finns flest av märkena Ford, Volvo och Volkswagen. Andelen miljöbilar som klarat säkerhetskraven har hittills ökat stadigt, men i år bryts trenden. Av 2011 års miljöbilar klarar bara 30 procent säkerhetskraven, en minskning med 9 procentenheter sedan 2010.

Odubbade däck ger kortare bromssträcka på våt och torr asfalt. Dubbade däck gör däremot bäst ifrån sig när vägen är täckt med is och snö. Anledningen till att dubbade däck möts av motstånd är att dessa däck förstör asfalten mer och bidrar till att skadliga ämnen frigörs. Vägverket har gått ut med helsidesannonser i flera tidningar om att bilister bör välja vinterdäck utan dubb. Nu har denna kampanj mött starka reaktioner från trafiksäkerhetsexperter som hävdar att Vägverket inte ska köra med skräckpropaganda i form av bilder på lungor och luftvägar. Bertil Sanell & Halvard Nilsson hävdar att Vägverkets opinionsbildning grundar sig i fel fakta och hänvisar till forskning. Till sitt stöd använder han även en ny rapport från SMHI som tyder på att merparten av de skadliga PM2,5 partiklarna kommer från andra länder. Samtidigt lyfts en annan fråga fram: är det inte så att Vägverket vill minska vägslitaget för att spara pengar? Vi på Molway tycker att det är viktigast att spara liv. Att det är just dubbdäcken som sparar liv bekräftas varje år av oberoende tester. Enligt tidningen Motorföraren ger ett dubbdäck 45 procent kortare bromssträcka på is jämfört med de odubbade däcken. Vägverket har som Sanell och Nillson påpekar ansvar för hela trafiken och inte enbart miljöfrågorna.

Luras Vägverket?

Publicerat: 2011/01/10 i Trafiksäkerhet

Halvard Nilsson var tidigare utvecklingschef hos Gislaved däck och är idag ledamot i föreningen Veta, Vetenskap och erfarenhet i trafiksäkerhetsarbete. Till Allt Om Motor säger han följande:
”Det är livsfarligt av Vägverket att i annonser lura folk att tro att odubbade däck är lika trafiksäkra som dubbade vinterdäck. Jag anser att dubbdäck är som säkerhetsbältet. Det ska finnas där. Det är bra vid en krissituation.”

Vägverket bör ta ansvar för hela trafiken och det gör man inte när besparingar och tveksamma påståenden om miljön kommer före säkerhetsfrågorna.